LOS PRESUPUESTOS QUE NOS DAN LA ESPALDA / BIZKARRA EMATEN DIGUTEN AURREKONTUAK

Iazko ikasturtea, besteren gainetik, bi jendarte mugimendu nabarmendu ziren ikasturtea izan zen: mugimendu feminista eta pentsio publiko duinen aldeko mugimendua.

Zenbatu ezin diren mobilizazioak egin ostean, pentsiodunen mugimenduak gaurkotasun betean jarraitzen du. 40 aste mobilizazio etengabean.

Borrokaren eredu garbia. Pentsioen aldeko gaur egungo borroka, pertsona gehienak pasako garen etorkizuneko pentsio duin, publiko eta unibertsalaren mantentzea da. Hori dela eta kaleak hartu dituzten pertsona horiekin bat egin behar dugu.

Iaz, era berean, mugimendu feministak gauzak nola egin behar diren erakutsi zigun. Batzen duena indartuta eta banatzen duena kanpoan utzita.

Pasa den martxoaren 8an greba orokor historiko bat lortu zuten. Aurten, guztiak adierazten duenez, mobilizatzen eta agenda politiko eta soziala ezartzen jarraituko dute.

Bi mugimendu horien aldarrikapenak euren interes propioetatik harago doaz, eta jendarte eredu justuago bateranzko aldaketetan aurrera egiten dute.

Zoritxarrez, beste urte batez, azaroaren 25ari aurrekoetan bezalako neke sentsazio berdinarekin aurre egin diogu.

Urtetik urtera, egoerak hobetu beharrean okerrera egiten duela ikusten dugu, are gehiago, ez da soilik emakumeen aurkako indarkeriak dirauela, badirudi inork ere ez duela jasaten ari garen egoera serio hartu nahi.

2018an Euskal Herrian 7 emakume* erail dituzte. Ez dira hil, ez da ezustekoan gertatu eta ez da gaitz bat ere, 7 emakume* erail dituzte 7 gizon normal eta arruntek, auzokide on, lagun, patriarkatuaren 7 seme osasuntsuk, hori da, hain zuzen, arazoa.

Argi izan behar dugu ezin dela jendarte zuzen, justu eta berdintasunezkoa izan emakumeak, emakume izate hutsagatik, erail eta erasotzen dituena.

Ondo dakigun bezala, erailketak, erasorik mediatikoenak edo hain ohikoak diren epai judizial gaitzesgarriak emakumeok jasaten dugun indarkeriaren zati bat besterik ez dira.

Feminismoa ez da aukera bat, behar bat da, eskubide guztiak pertsona guztientzat izan behar direla uste dugunontzat, bederen; ezin dugu bestaldera begiratu.

Bestaldera begiratzen dutenak izan ere, tamalez, erakundeak dira, bai pentsiodunez, emakume eta gizonen ezberdintasunaz edo gure herrian bizikide dugun pobreziaz ari garela.

Egun hauetan erakundeetako aurrekontuak negoziatzen ari dira eta, bereziki, zailtasun ekonomikoak bizi dituzten pertsonei zuzenean eragiten dien, eta asko gainera, erakunde batekoak. Euskal Autonomi Erkidegoko aurrekontuen negoziaketa.

Aurrekontuen gaineko eztabaida funtsezko eztabaida da, zein jendarte ereduren alde egiten dugun islatzen duelako edo, hobeto esanda, erakundeek zeinen aldeko apustua egiten duten. Lehentasunak zeintzuk diren zehaztu behar dira, eta horien arabera zein kolektibo «babesten» den inbertsio publikoen bidez.

Argi dago gobernuko kide diren alderdientzat, EAJ eta PSE, lehentasuna ez direla gure jendartean zailtasun gehien pasatzen ari diren pertsonak. Azken urteetan DSBEn egindako murrizketak mantentzen dituzte, horrek jaso beharreko zenbatekoan % 40ko gutxitzea ekar diezaioke, izan epe luzeko langabea, izan familia ugaria, baliabide ekonomikorik gabeko errefuxiatua, kontratu eskaseko emakumea – pobreziatik ateratzen ez duen kontratua- edo pentsioduna edo pentsio minimoko alarguna.
EAJk eta PSEk murrizketa horiek mantentzea ez da harritzekoa ohikoa baita, horrek, ordea, ez dio larritasunik kentzen. Harritzekoa dena da EH Bildu aurrekontu hori negoziatzen aritzea, kaltetutako kolektibo horiek guztiak ahaztuta, DSBEko murrizketak erretiratzea baldintza bezala jarri gabe.
EH Bilduk planteatzen du pentsiodunen egoera hobetzea dela asmoa, ezinezkoa dena murrizketa hori kendu gabe; Estatuan LGSa 900 €-tara iristekotan, esan dugun bezala, pentsiodun batek jaso beharko lukeen zenbatekoaren % 40ko aurretiko murrizketa izango luke EAEn DSBEa arautzen duen legea betez gero.

Kontuak errazak dira, Madrilek 900 €-ko LGSa onartzen badu (dekretu bidez egitea segurutzat jotzen da) eta Eusko Jaurlaritzak DSBEko murrizketak erretiratzen baditu, esan nahiko luke pentsiodun batek hilean 1.050 €-ra iritsi arteko osagarri bat jasoko lukeela bere erretiroan. Eta aurrekontu hauekin? 785 €-ra artekoa soilik. DSBEko murrizketagatik 300€ gutxiago; EAJk eta PSEk mantentzen duten murrizketa eta EH Bilduk jendaurreko bere proposamenean, zoritxarrez, erretiratzea eskatu ez duena.
Ezin dugu ahaztu 2017an bazterketa sozialaren aurkako plataformek, tartean Argilan-ESK, «EZETZ ESATEN DIOGU» ekimenaren barruan 19 egunetako gose greba egin zutela; murrizketa horiek erretiratzea aldarrikatzen zen, eta antolakunde sozial, sindikal eta politiko askoren babesa eta konpromisoa jaso zuen, tartean, EH Bildurena.

Guretzat hauteskunde arrazoia tartean izatea da DSBEko murrizketak erretiratzea ez eskatzeko azalpen bakarra, zeinak gure jendarteko pertsonarik pobretuenei eragiten dien, eta soilik Pentsiodunentzat eskatzea, gainera, modu partzialean.

Aurrekontu hauek, AHTarentzat diru asko daukatenak, ez dute sistema kapitalistak gehien zigortutako jendearen alde egiten, ez diote gehien behar dutenei begiratzen eta ezkerrarentzat hori izan beharko litzateke beti lehentasuna.

Konponbidea, beti bezala, kaleetan elkartzea.

———————————————————————————————————————————

El curso pasado fue un curso en el que destacaron 2 movimientos sociales por encima de cualquier otro: el movimiento feminista y el movimiento en defensa de unas pensiones públicas dignas.

El movimiento de pensionistas tras incontables movilizaciones sigue de actualidad. Son 40 semanas de movilización ininterrumpida.

Todo un ejemplo de lucha. La lucha actual de las pensiones es el mantenimiento futuro de un sistema de pensiones dignas, público y universal por el cual pasaremos la mayoría de las personas. Es por ello, que tenemos que hacer causa común con las personas que hoy están ocupando las calles.

Igualmente, el movimiento feminista el curso pasado nos dio un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas. Potenciando lo que une y dejando fuera lo que separa.

Consiguieron una histórica huelga general el pasado 8 de marzo. Este año todo indica que va a ser capaz de seguir movilizando y de marcar agenda social y política.

Las reivindicaciones de estos 2 movimientos van mucho más allá de sus propios intereses y avanzan en un cambio de modelo social mucho más justo.

Por desgracia, otro año más nos hemos enfrentado al 25 de noviembre con la misma sensación de hartazgo que en ocasiones anteriores.

Año tras año vemos cómo la situación lejos de mejorar empeora y la violencia contra las mujeres no solo continúa sino que además no parece que nadie quiera tomarse en serio la situación que estamos soportando.

Este 2018 en Euskal Herria han sido asesinadas 7 mujeres. No se han muerto, no es casual ni tampoco es una lacra, son 7 mujeres asesinadas por 7 hombres normales y corrientes, “buenos vecinos”, amigos, 7 hijos sanos del patriarcado y ese precisamente es el problema.

Hay que tener claro que no es posible una sociedad equitativa, justa e igualitaria en la que se asesina y agrede a las mujeres por el hecho de serlo.

Como sabemos bien los asesinatos, las agresiones más mediáticas o las impresentables sentencias judiciales a las que nos tienen acostumbradas son solo parte de la violencia que padecen las mujeres.
El feminismo no es una opción es una necesidad para quienes creemos que todos los derechos han de ser para todas las personas, no podemos mirar para otro lado.

Por desgracia, tanto hablando de personas pensionistas, de la desigualdad entre hombres y mujeres o de la pobreza con la que convivimos en nuestra tierra quien sí miran para otro lado, son las instituciones.
Estos días se están negociando lo presupuestos de las diferentes instituciones y en especial uno que incumbe y mucho a la gente que pasa más dificultades económicas. La negociación presupuestaria de la Comunidad Autónoma Vasca.

El debate presupuestario, es un debate fundamental por cuanto refleja qué tipo de modelo social es por el que apostamos o más bien por el que apuestan las instituciones. Se tienen que definir cuáles son las prioridades y con ellas a qué colectivos “apoyas” con la inversión pública.

Está claro que la prioridad para los partidos de gobierno, PNV y PSE, no son las personas que están pasando más dificultades en nuestra sociedad. Mantiene los recortes realizados a la RGI de los últimos años, pudiendo llegar a suponer esto una merma de más del 40% en la cuantía a percibir sea por una persona parada de larga duración, sea por una familia numerosa, sea por una persona refugiada sin recursos económicos, sea por una mujer con contrato en precario, un contrato que no le saca de pobre o sea pensionista o viuda con pensiones mínimas.

Que el PNV y el PSE mantengan estos recortes no sorprende por que es habitual aunque no por ello menos grave. Lo que sorprende es que EH Bildu esté negociando este presupuesto olvidándose de todos estos colectivos damnificados sin poner como condición la retirada de los recortes en la RGI.
EH Bildu nos plantea que la pretensión es mejorar la situación de los pensionistas, cuestión imposible, si antes no se retira este recorte, que en caso de que el SMI en el Estado llegue a los 900€, supondría como hemos dicho, un recorte previo del 40% en la cuantía que debería cobrar una persona pensionista si se cumpliera la ley hoy vigente que regula la RGI en la CAPV.

La cuenta es muy sencilla, si Madrid aprueba el SMI de 900€ (que se da por seguro vía decreto) y el Gobierno Vasco retirara los recortes a la RGI, supondría que una persona pensionista pasara a cobrar un complemento a su pensión hasta llegar a 1.050€ mensuales. ¿y con estos presupuestos? Pues hasta solo 758€. 300€ menos por el recorte a la RGI que mantienen PNV y PSE y que EH Bildu en su propuesta pública, por desgracia, no ha exigido su retirada.

No podemos olvidar que el año 2017 las plataformas contra la exclusión social, entre ellas Argilan-ESK, bajo la iniciativa “NO TRAGAMOS” mantuvimos una huelga de hambre de 19 días con la reivindicación que se retiraran estos mismos recortes, recogiendo el apoyo y compromiso de innumerables organizaciones sociales, sindicales y políticas entre las que se incluye EH Bildu.

Para nosotras es la electoral la única razón que puede explicar que no se exija retirar el recorte en la RGI que afecta a las personas más empobrecidas de nuestra sociedad y solo lo reclame para el sector de Pensionistas y, encima, de manera parcial.

Estos presupuestos, que incluyen mucha pasta para el TAV, no mira a la gente más machacada por el sistema capitalista, no mira a quien más lo necesita y para la izquierda esta debería de ser siempre la prioridad.

La solución, como siempre, vernos en las calle.

Argilan -ESK

Be Sociable, Share!
Esta entrada fue publicada en Información, Iritzia y etiquetada , , , , . Guarda el enlace permanente.