Estos presupuestos nos condenan a la pobreza

20190129_103130

Comunicado de la concentración de ayer

Be Sociable, Share!
Publicado en Concentraciones, Información, Iritzia | Etiquetado , , , , , , , , | Deja un comentario

¡ESTOS PRESUPUESTOS NOS CONDENAN A LA POBREZA!

Cartel concentracion

Estos presupuestos nos condenan a la precariedad y la pobreza!!!!

Concentración martes, 29 de enero

10:15 horas. Delegación de Gobierno Vasco, Gran Via 85

RGI MurrizketarikEZ

Be Sociable, Share!
Publicado en Concentraciones, Información | Etiquetado , , , , , , | Deja un comentario

LOS PRESUPUESTOS QUE NOS DAN LA ESPALDA / BIZKARRA EMATEN DIGUTEN AURREKONTUAK

Iazko ikasturtea, besteren gainetik, bi jendarte mugimendu nabarmendu ziren ikasturtea izan zen: mugimendu feminista eta pentsio publiko duinen aldeko mugimendua.

Zenbatu ezin diren mobilizazioak egin ostean, pentsiodunen mugimenduak gaurkotasun betean jarraitzen du. 40 aste mobilizazio etengabean.

Borrokaren eredu garbia. Pentsioen aldeko gaur egungo borroka, pertsona gehienak pasako garen etorkizuneko pentsio duin, publiko eta unibertsalaren mantentzea da. Hori dela eta kaleak hartu dituzten pertsona horiekin bat egin behar dugu.

Iaz, era berean, mugimendu feministak gauzak nola egin behar diren erakutsi zigun. Batzen duena indartuta eta banatzen duena kanpoan utzita.

Pasa den martxoaren 8an greba orokor historiko bat lortu zuten. Aurten, guztiak adierazten duenez, mobilizatzen eta agenda politiko eta soziala ezartzen jarraituko dute.

Bi mugimendu horien aldarrikapenak euren interes propioetatik harago doaz, eta jendarte eredu justuago bateranzko aldaketetan aurrera egiten dute.

Zoritxarrez, beste urte batez, azaroaren 25ari aurrekoetan bezalako neke sentsazio berdinarekin aurre egin diogu.

Urtetik urtera, egoerak hobetu beharrean okerrera egiten duela ikusten dugu, are gehiago, ez da soilik emakumeen aurkako indarkeriak dirauela, badirudi inork ere ez duela jasaten ari garen egoera serio hartu nahi.

2018an Euskal Herrian 7 emakume* erail dituzte. Ez dira hil, ez da ezustekoan gertatu eta ez da gaitz bat ere, 7 emakume* erail dituzte 7 gizon normal eta arruntek, auzokide on, lagun, patriarkatuaren 7 seme osasuntsuk, hori da, hain zuzen, arazoa.

Argi izan behar dugu ezin dela jendarte zuzen, justu eta berdintasunezkoa izan emakumeak, emakume izate hutsagatik, erail eta erasotzen dituena.

Ondo dakigun bezala, erailketak, erasorik mediatikoenak edo hain ohikoak diren epai judizial gaitzesgarriak emakumeok jasaten dugun indarkeriaren zati bat besterik ez dira.

Feminismoa ez da aukera bat, behar bat da, eskubide guztiak pertsona guztientzat izan behar direla uste dugunontzat, bederen; ezin dugu bestaldera begiratu.

Bestaldera begiratzen dutenak izan ere, tamalez, erakundeak dira, bai pentsiodunez, emakume eta gizonen ezberdintasunaz edo gure herrian bizikide dugun pobreziaz ari garela.

Egun hauetan erakundeetako aurrekontuak negoziatzen ari dira eta, bereziki, zailtasun ekonomikoak bizi dituzten pertsonei zuzenean eragiten dien, eta asko gainera, erakunde batekoak. Euskal Autonomi Erkidegoko aurrekontuen negoziaketa.

Aurrekontuen gaineko eztabaida funtsezko eztabaida da, zein jendarte ereduren alde egiten dugun islatzen duelako edo, hobeto esanda, erakundeek zeinen aldeko apustua egiten duten. Lehentasunak zeintzuk diren zehaztu behar dira, eta horien arabera zein kolektibo «babesten» den inbertsio publikoen bidez.

Argi dago gobernuko kide diren alderdientzat, EAJ eta PSE, lehentasuna ez direla gure jendartean zailtasun gehien pasatzen ari diren pertsonak. Azken urteetan DSBEn egindako murrizketak mantentzen dituzte, horrek jaso beharreko zenbatekoan % 40ko gutxitzea ekar diezaioke, izan epe luzeko langabea, izan familia ugaria, baliabide ekonomikorik gabeko errefuxiatua, kontratu eskaseko emakumea – pobreziatik ateratzen ez duen kontratua- edo pentsioduna edo pentsio minimoko alarguna.
EAJk eta PSEk murrizketa horiek mantentzea ez da harritzekoa ohikoa baita, horrek, ordea, ez dio larritasunik kentzen. Harritzekoa dena da EH Bildu aurrekontu hori negoziatzen aritzea, kaltetutako kolektibo horiek guztiak ahaztuta, DSBEko murrizketak erretiratzea baldintza bezala jarri gabe.
EH Bilduk planteatzen du pentsiodunen egoera hobetzea dela asmoa, ezinezkoa dena murrizketa hori kendu gabe; Estatuan LGSa 900 €-tara iristekotan, esan dugun bezala, pentsiodun batek jaso beharko lukeen zenbatekoaren % 40ko aurretiko murrizketa izango luke EAEn DSBEa arautzen duen legea betez gero.

Kontuak errazak dira, Madrilek 900 €-ko LGSa onartzen badu (dekretu bidez egitea segurutzat jotzen da) eta Eusko Jaurlaritzak DSBEko murrizketak erretiratzen baditu, esan nahiko luke pentsiodun batek hilean 1.050 €-ra iritsi arteko osagarri bat jasoko lukeela bere erretiroan. Eta aurrekontu hauekin? 785 €-ra artekoa soilik. DSBEko murrizketagatik 300€ gutxiago; EAJk eta PSEk mantentzen duten murrizketa eta EH Bilduk jendaurreko bere proposamenean, zoritxarrez, erretiratzea eskatu ez duena.
Ezin dugu ahaztu 2017an bazterketa sozialaren aurkako plataformek, tartean Argilan-ESK, «EZETZ ESATEN DIOGU» ekimenaren barruan 19 egunetako gose greba egin zutela; murrizketa horiek erretiratzea aldarrikatzen zen, eta antolakunde sozial, sindikal eta politiko askoren babesa eta konpromisoa jaso zuen, tartean, EH Bildurena.

Guretzat hauteskunde arrazoia tartean izatea da DSBEko murrizketak erretiratzea ez eskatzeko azalpen bakarra, zeinak gure jendarteko pertsonarik pobretuenei eragiten dien, eta soilik Pentsiodunentzat eskatzea, gainera, modu partzialean.

Aurrekontu hauek, AHTarentzat diru asko daukatenak, ez dute sistema kapitalistak gehien zigortutako jendearen alde egiten, ez diote gehien behar dutenei begiratzen eta ezkerrarentzat hori izan beharko litzateke beti lehentasuna.

Konponbidea, beti bezala, kaleetan elkartzea.

———————————————————————————————————————————

El curso pasado fue un curso en el que destacaron 2 movimientos sociales por encima de cualquier otro: el movimiento feminista y el movimiento en defensa de unas pensiones públicas dignas.

El movimiento de pensionistas tras incontables movilizaciones sigue de actualidad. Son 40 semanas de movilización ininterrumpida.

Todo un ejemplo de lucha. La lucha actual de las pensiones es el mantenimiento futuro de un sistema de pensiones dignas, público y universal por el cual pasaremos la mayoría de las personas. Es por ello, que tenemos que hacer causa común con las personas que hoy están ocupando las calles.

Igualmente, el movimiento feminista el curso pasado nos dio un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas. Potenciando lo que une y dejando fuera lo que separa.

Consiguieron una histórica huelga general el pasado 8 de marzo. Este año todo indica que va a ser capaz de seguir movilizando y de marcar agenda social y política.

Las reivindicaciones de estos 2 movimientos van mucho más allá de sus propios intereses y avanzan en un cambio de modelo social mucho más justo.

Por desgracia, otro año más nos hemos enfrentado al 25 de noviembre con la misma sensación de hartazgo que en ocasiones anteriores.

Año tras año vemos cómo la situación lejos de mejorar empeora y la violencia contra las mujeres no solo continúa sino que además no parece que nadie quiera tomarse en serio la situación que estamos soportando.

Este 2018 en Euskal Herria han sido asesinadas 7 mujeres. No se han muerto, no es casual ni tampoco es una lacra, son 7 mujeres asesinadas por 7 hombres normales y corrientes, “buenos vecinos”, amigos, 7 hijos sanos del patriarcado y ese precisamente es el problema.

Hay que tener claro que no es posible una sociedad equitativa, justa e igualitaria en la que se asesina y agrede a las mujeres por el hecho de serlo.

Como sabemos bien los asesinatos, las agresiones más mediáticas o las impresentables sentencias judiciales a las que nos tienen acostumbradas son solo parte de la violencia que padecen las mujeres.
El feminismo no es una opción es una necesidad para quienes creemos que todos los derechos han de ser para todas las personas, no podemos mirar para otro lado.

Por desgracia, tanto hablando de personas pensionistas, de la desigualdad entre hombres y mujeres o de la pobreza con la que convivimos en nuestra tierra quien sí miran para otro lado, son las instituciones.
Estos días se están negociando lo presupuestos de las diferentes instituciones y en especial uno que incumbe y mucho a la gente que pasa más dificultades económicas. La negociación presupuestaria de la Comunidad Autónoma Vasca.

El debate presupuestario, es un debate fundamental por cuanto refleja qué tipo de modelo social es por el que apostamos o más bien por el que apuestan las instituciones. Se tienen que definir cuáles son las prioridades y con ellas a qué colectivos “apoyas” con la inversión pública.

Está claro que la prioridad para los partidos de gobierno, PNV y PSE, no son las personas que están pasando más dificultades en nuestra sociedad. Mantiene los recortes realizados a la RGI de los últimos años, pudiendo llegar a suponer esto una merma de más del 40% en la cuantía a percibir sea por una persona parada de larga duración, sea por una familia numerosa, sea por una persona refugiada sin recursos económicos, sea por una mujer con contrato en precario, un contrato que no le saca de pobre o sea pensionista o viuda con pensiones mínimas.

Que el PNV y el PSE mantengan estos recortes no sorprende por que es habitual aunque no por ello menos grave. Lo que sorprende es que EH Bildu esté negociando este presupuesto olvidándose de todos estos colectivos damnificados sin poner como condición la retirada de los recortes en la RGI.
EH Bildu nos plantea que la pretensión es mejorar la situación de los pensionistas, cuestión imposible, si antes no se retira este recorte, que en caso de que el SMI en el Estado llegue a los 900€, supondría como hemos dicho, un recorte previo del 40% en la cuantía que debería cobrar una persona pensionista si se cumpliera la ley hoy vigente que regula la RGI en la CAPV.

La cuenta es muy sencilla, si Madrid aprueba el SMI de 900€ (que se da por seguro vía decreto) y el Gobierno Vasco retirara los recortes a la RGI, supondría que una persona pensionista pasara a cobrar un complemento a su pensión hasta llegar a 1.050€ mensuales. ¿y con estos presupuestos? Pues hasta solo 758€. 300€ menos por el recorte a la RGI que mantienen PNV y PSE y que EH Bildu en su propuesta pública, por desgracia, no ha exigido su retirada.

No podemos olvidar que el año 2017 las plataformas contra la exclusión social, entre ellas Argilan-ESK, bajo la iniciativa “NO TRAGAMOS” mantuvimos una huelga de hambre de 19 días con la reivindicación que se retiraran estos mismos recortes, recogiendo el apoyo y compromiso de innumerables organizaciones sociales, sindicales y políticas entre las que se incluye EH Bildu.

Para nosotras es la electoral la única razón que puede explicar que no se exija retirar el recorte en la RGI que afecta a las personas más empobrecidas de nuestra sociedad y solo lo reclame para el sector de Pensionistas y, encima, de manera parcial.

Estos presupuestos, que incluyen mucha pasta para el TAV, no mira a la gente más machacada por el sistema capitalista, no mira a quien más lo necesita y para la izquierda esta debería de ser siempre la prioridad.

La solución, como siempre, vernos en las calle.

Argilan -ESK

Be Sociable, Share!
Publicado en Información, Iritzia | Etiquetado , , , , | Deja un comentario

En el Día contra la Pobreza, reforma de la RGI

Unas 500 personas en la manifestación de ayer a la mañana.

Manifiesto / manifestua

Carta al lehendakari

Video

Be Sociable, Share!
Publicado en Concentraciones, Información, Iritzia | Etiquetado , , , , , , | Deja un comentario

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA POBREZA

LA POBREZA: un problema de derechos humanos
?Este miercoles 17 octubre manifestación  en la plaza Moyua de Bilbo.
?A las 11:15hs

RGI MURRIZKETARIK EZ!

IMG-20181014-WA0012

Be Sociable, Share!
Publicado en Concentraciones, Información | Etiquetado , , , , , , | Deja un comentario

La “Agencia Vasca de Protección de Datos” da un tirón de orejas a Lanbide

Eskubide sozialen defentsan…
 
Esta mañana se ha presentado la resolución emitida por la “Agencia de Protección de Datos” ante el procedimiento utilizado por Lanbide para el acceso a datos y ficheros confidenciales.
Varias familias denunciaron ante la “Agencia de Protección de Datos” la exigencia de Lanbide a firmar -y dar consentimiento- al escrito denominado “Autorización para consultar datos en ficheros”.
Contra la criminalización de la pobreza!!!
Ante esta vulneración de derechos la Agencia de Protección de Datos obliga a Lanbide a MODIFICAR este texto y CONCRETAR CUÁLES SON LOS DOCUMENTOS NECESARIOS que PUEDE RECABAR A OTRAS ADMINISTRACIONES O ENTIDADES.
La Agencia de Protección avisa, además, al Servicio Vasco de Empleo de que no producirse esta modificación se “puede dejar a las familias afectadas en una situación de indefensión”.
20180926_102837
 
Enlace al vídeo de la movilización: Ecuador Etxea
Be Sociable, Share!
Publicado en Concentraciones, Información, Iritzia | Etiquetado , , , , , , , , | Deja un comentario

La huella de Lanbide… STOP CRIMINALIZACION DE LA POBREZA

?Mañana miércoles concentración.
?10:15hs
?Delegación del Gobierno Vasco, gran vía 85.
✂Denuncia recortes y malas prácticas en #Lanbide.

IMG-20180925-WA0000lla

Be Sociable, Share!
Publicado en Concentraciones, Información | Etiquetado , , , , , , , , | Deja un comentario

ILP contra la pobreza y exclusión social, mesa en Bilbo

IMG-20180703-WA0005

?Este jueves mesa informativa para recoger firmas en apoyo a la ILP contra la pobreza.
?10:15hs, Lanbide-Mazarredo.
✔Contra recortes reforma #RGI presentada por PNV y PSE. Por lo que solicitará su retirada del debate parlamentario.

Be Sociable, Share!
Publicado en Concentraciones, Información | Etiquetado , , , , , , , , , | Deja un comentario

VALORACIÓN DE ARGILAN SOBRE LA PL DE PNV-PSE

VALORACIÓN DE ARGILAN-ESK DE LA PROPOSICIÓN DE LEY PARA LA GARANTÍA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSIÓN PRESENTADA POR EL PNV Y EL PSE EL 27/ABRIL/2018

Valoración extensa que recoge la historia de las políticas de Rentas minimas y de propuestas de Argilan-ESK para lograr una RGI que acabe con la pobreza. Incluye los siguientes apartados:

I. Breve repaso a la historia del sistema de rentas mínimas garantizadas y condicionadas de la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE).
II. Valoración proposición de Ley para la Garantía de Ingresos y para la inclusión social del PNV y PSE del 27/abril/2018
III. Nuestra Propuesta: Acabar con la pobreza, garantizar la inclusión y asegurar una gestión administrativa respetuosa de los derechos de la gente pobre.

Documento

Be Sociable, Share!
Publicado en Información, Iritzia | Etiquetado , , , , , , , | Deja un comentario

Redes y colectivos piden la RETIRADA del PL reforma de la RGI

Nota de prensa

PEDIMOS LA RETIRADA de la proposición de ley que presentó  el PNV y el PSE para reformar la ley de Garantía de Ingresos y para la inclusión social

 Las organizaciones, colectivos, movimientos sociales, redes del tercer sector aquí firmantes manifestamosnuestro rechazo a la proposición de ley presentada en el Parlamento Vasco por el PNV y el PSE el 27 de abril de 2018.

 A pesar del anuncio retrasando su tramitación hasta septiembre, nuestra preocupación no disminuye ante una reforma que supondría que miles de personas empeoren su situación vital por la dureza de los recortes que trae dicha propuesta.

 Consideramos esta propuesta como un fracaso: El fracaso de no haber propiciado ni un diagnóstico social compartido, ni unas propuestas consensuadas para erradicar la pobreza y la exclusión social de Euskadi.

 La proposición de ley presentada no aborda los grandes retos que Euskadi tiene como sociedad (acabar con la pobreza y la exclusión social), ni los problemas de gestión que Lanbide tiene.  Además se consolidan los principales recortes producidos en la modificación legislativa del 2011 (endurecimiento de los requisitos de acceso) y los recortes en las cuantías habidos desde el 2012 y consolidados desde  entonces hasta la actualidad (la no aplicación de la subida del SMI sumada al recorte del 7%).

 A todo esto se suma los nuevos recortes que traería su aprobación, siendo el más grave,  la limitación de una RGI por vivienda. Que expulsaría del sistema de protección a miles de Unidades de Convivencia que se ven a día de hoy obligadas a compartir piso por su situación de pobreza.

 Por todo ello, pedimos al PNV y al PSE que ante la realidad de pobreza, exclusión y desigualdad  tengan un mínimo de sensibilidad, retiren su propuesta y trabajen en las claves de acabar con la pobreza y por la inclusión social.

 COLECTIVOS SOCIALES:

Argilan-ESK; Argitan (Centro Asesor de la Mujer de Barakaldo); Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia; Baietz Basauri!, Berri-Otxoak (Barakaldo); Brujas y Diversas; Danok Lan (Galdakao); Elkartzen; Mujeres del Mundo; Oficina de Derechos Sociales de Portugalete; Posada de los Abrazos, Plataforma precaria Lanegia (Rekalde); RGI Santurtzi; SOS Racismo, PAH Kaleratzerik EZ-PAH Bizkaia

 REDES PARA LA INCLUSION SOCIAL:

EAPN EUSKADI: Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social

GIZATEA: Asociación de Empresas de Inserción de Euskadi

HIREKIN: Asociación de entidades de inciativa e intervención social de Euskadi

REAS EUSKADI: Red de economía alternativa y solidaria de Euskadi

 Redes que agrupan a más de 300 entidades y cuentan con más de 10.000 personas (profesionales y voluntarias) que trabajan en diversos ámbitos: inclusión social, empleo, servicios sociales, cooperación para el desarrollo, lucha contra la pobreza y la exclusión social, desarrollo comunitario, economía solidaria, etc.

 PARA MÁS INFORMACION:

  • EAPN EUSKADI (Alfonso López)

coordinacion@eapneuskadi.net

626.188.213

  • Argilan-ESK (Iosu Balmaseda)

      info@argilan-esk.org

676.51.36.16

 

EAJ eta PSEk aurkeztutako Diru-sarrerak Bermatzeko eta Jendarte-inklusiorako lege-proposamena BERTAN BEHERA UZTEA ESKATZEN DUGU.

 Idazki hau sinatzen dugun erakunde, kolektibo, mugimendu sozial eta hirugarren sektoreko sareok2018ko apirilaren 27an EAJ eta PSEk Legebiltzarrean aurkeztutako lege-proposamenarekiko gure errefusa adierazi nahi dugu.

 Izapidea iraila arte atzeratu badute ere, gure kezka ez da xamurtzen erreforma honek milaka pertsonen bizi-egoera okerragotuko baitu oroposamenak berarekin dakartzan murrizketak direla eta.

 Guretzat proposamen honek porrota jo du, ez baitu partekaturiko diagnostiko sozial bati biderik eman, ezta proposamen adosturik lortu pobrezia eta baztertze soziala desagertarazteko Euskadin.

 Aurkeztutako lege-proposamenak ez die Euskadik jendarte bezala dituen erronkei heltzen (pobrezia eta baztertze sozialarekin amaitzea) ezta Lanbidek dituen kudeaketa arazoei. Honez gain, 2011ko lege-eraldaketan emandako murrizketa nagusiak finkatzen dira (DsBEra heltzeko baldintzen gogortzea) eta 2012an zenbatekoetan eman ziren murrizketak egun arte finkatu direnak (LsGSren igoera ez ezarpena gehi %7koaren murrizketa).

 Guzti honi proposamenaren onarpenak ekarriko lituzkeen murrizketa berriak gehitu behar zaizkio; etxebizitza bakoitzeko DsBE baten mugatzea larriena delarik. Neurri honek bizikidetzako unitate ugari botako lituzke ekoizpen-sistematik, pairatzen duten pobreziarengatik etxebizitza partekatzera behartuta dauden bizikidetzako unitateak.

 Hau dela eta, EAJ eta PSEri eskatzen diegu sentsibilitate apur bat ager dezatela egungo pobrezia, baztertze eta desberdintasun egoeren aurrean, eta proposamena atzera bota dezatela eta pobreziarekin amaitzeko eta jendarte-inklusioaren aldeko giltzarriekin ari daitezela.

 KOLEKTIBO SOZIALAK:

Argilan-ESK; Argitan (Barakaldoko Emakumeen Aholkularitza Zentroa); Bizkaiko Etxe Langileen Elkartea; Baietz Basauri!, Berri-Otxoak (Barakaldo); Brujas y Diversas; Danok Lan (Galdakao); Elkartzen; Munduko Emakumeak; Portugaleteko Eskubide Sozialen Bulegoa; Posada de los Abrazos, Lanegia Plataforma Prekarioa (Rekalde); RGI Santurtzi; SOS Arrazakeria, PAH Kaleratzerik EZ-PAH Bizkaia.

JENDARTE-INKLUSIORAKO SAREAK:

EAPN EUSKADI: Pobrezia eta baztertze sozialaren aurkako Sare europarra

GIZATEA: Euskadiko Jendarteratzeko Enpresen Elkartea

HIREKIN: Euskadiko ekimen eta esku hartze sozialerako erakundeen elkartea

REAS EUSKADI: Euskadiko ekonomia alternatibo eta solidariorako sarea

 Sare hauek 300 erakundetik gora biltzen dute eta esparru desberdinetan (jendarte-inklusio, enplegu, zerbitzu sozialak, garapenerako lankidetza, pobrezia eta baztertze sozialaren aurka, garapen komunitarioa, ekonomia solidarioa…)  diharduten 10.000 personatik gora dituzte (profesionalak eta boluntarioak).

 Informazio gehiago:

  • EAPN EUSKADI (Alfonso López)

coordinacion@eapneuskadi.net

626.188.213

  • Argilan-ESK (Iosu Balmaseda)

      info@argilan-esk.org

676.51.36.16

Be Sociable, Share!
Publicado en Información, Iritzia | Etiquetado , , , , , , , | Deja un comentario